دریافت(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرندیه (واقع در استان مرکزی))

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار...
دریافت(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرندیه (واقع در استان مرکزی))|34008485|efj2016947|نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرندیه, استان مرکزی
این فایل درباره ی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زرندیه (واقع در استان مرکزی) می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار


مطالب دیگر:
🔗تحقیق با موضوع زبان خصوصی🔗تحقیق با موضوع طراحی و برنامه ریزی یادگیری🔗تحقیق با موضوع اجرا و ارزشیابی یادگیری🔗تحقیق با موضوع حافظه🔗تحقیق با موضوع روش تدریس ایفای نقش🔗تحقیق با موضوع تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی🔗تحقیق با موضوع بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس🔗تحقیق با موضوع افسردگی و راههای مقابله با آن🔗تحقیق با موضوع بررسی مسئله فحشا🔗تحقیق با موضوع روش تحقیق🔗تحقیق با موضوع مسائل و مشکلات زنان شاغل🔗تحقیق با موضوع اخلاق و تربیت اسلامی🔗تحقیق با موضوع عوامل موثر بر افت تحصیلی🔗تحقیق با موضوع نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان بانک کشاورزی🔗تحقیق با موضوع نقش تربیت در خانواده🔗تحقیق با موضوع نقش تلویزیون در دانش آموزان🔗تحقیق با موضوع نقش های رهبری استراتژیک🔗تحقیق با موضوع درباره نیازهای انسان چه می گوید🔗تحقیق با موضوع هوش هیجانی🔗تحقیق با موضوع وسواس و طریقه درمان🔗تحقیق با موضوع یادگیری فعال چیست🔗تحقیق با موضوع بررسی علل تمایل به خودكشی و پیشگیری از آن🔗تحقیق بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم🔗تحقیق با موضوع روش تحقیق عملی🔗تحقیق با موضوع زنان و اشتغال